Ligonchio (RE) – Tang Su Do Hak Won 12° Raduno Invernale